EZO Matematyka

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-14 lat


MATEMATYKA EZO to zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla dzieci od 4 do 14 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat tej nauki. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym.

Ich celem jest zaprezentowanie każdemu dziecku różnorodnych aspektów matematyki w sposób, który umożliwi badanie, dyskutowanie, próbowanie swoich sił, zabawę oraz rozumienie liczb, wielkości, kształtów i wzorów.

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniej stymulacji poprzez dostarczenie mu niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności matematyczne mogły się rozwinąć i aby dziecko poczuło się pewnie i czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

 • Matematyka EZO składa się z 11 poziomów nauczania.
 • Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.
 • Każda lekcja trwa 60 min.
 • Zajęcia oparte są o polski, autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.

W ramach zajęć zapewniamy:

 • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
 • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków
 • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne
 • zadania przygotowujące do konkursów matematycznych, organizowanych w szkołach podstawowych
 • lepsze wyniki w nauce, dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji
 • dodatkowe karty pracy dla dzieci, które lubią zadania domowe:)
 • materiały edukacyjne uwzględniające podstawę programową obowiązującą aktualnie w szkołach