LEGO WeDo

Zajęcia dla dzieci w wieku  6-8 lat

Są to zajęcia dla dzieci, które pomagają rozwijać umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii oraz programowania.

  • Każde zajęcia to inny model do zbudowania np. wyścigówka, robot ciągnący, pszczółka z kwiatkiem, płazy.
  • Modele programowane są na tabletach przy użyciu bardzo intuicyjnego oprogramowania.
  • Omawiane zostają również badane problemy (zadawanie pytań i projektowanie własnych rozwiązań), które obejmują nauki przyrodnicze, fizyczne, naukę o Ziemi i kosmos, a także inżynierię.

Kurs składa się ze spotkań po 60 minut.

Na zajęciach zapewniamy zestaw klocków oraz tablet dla każdego dziecka.